Prisinformasjon

Fri rettshjelp

Har du rett på bistandsadvokat vil det offentlige dekke advokatkostnaden fullt ut, uavhengig av din inntekt eller formue.  Dette gjelde også i de fleste barnevernssaker, herunder akuttvedtak og begjæringer om omsorgsovertakelse.

I enkelte andre sakstyper, herunder barnetvistsaker, er fri rettshjelp avhengig av om din bruttoinntekt og nettoformue ikke overstiger fastsatte grenser.  For enslige er inntektsgrensen kr 350 000 og maks nettoformue er kr 150 000. Ektefeller og andre som lever sammen kan ha en samlet årsinntekt på
kr 540 000 og maks nettoformue på kr 150 000.

Salær

Timepris kr 2 000 + mva.

I enkelte saker avregnes oppdraget iht fast stykkpris.

Du vil alltid få informasjon om hva som gjelder for deg og din sak under første møte.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.

Kontakt meg