Arv og dødsbo

Retten til arv reguleres enten ved testament eller arvelovens bestemmelser. Under en vanskelig periode skal du ta standpunkt til om du bør benytte muligheten til å sitte i uskiftet bo, eller foreta et skifteoppgjør med de øvrige arvingene, noe som ofte avstedkommer mange kompliserte spørsmål.

Det er ikke alltid en enkel jobb å skifte et dødsbo. Det er ikke lett å få en oversikt over hva som skal gjøres, og hvordan du skal gå frem for å avslutte avdødes forpliktelser og fordele arven etter lovens regler.

Jeg har lang erfaring som bobestyrer, og kan sikre at skiftet blir gjennomført på en riktig og oversiktlig måte. Dette er viktig for å unngå potensielle uoverensstemmelser mellom arvingene, spesielt hvis det er mange arvinger eller hvis det er vanskelig å få til et godt samarbeid mellom arvingene.

Ønsker du å snakke med meg?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.

Kontakt meg