Bistandsadvokat

Du velger selv hvem du ønsker som din bistandsadvokat i en straffesak.

Jeg har vært fast bistandsadvokat for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett i mange år. Jeg vil være med deg hele veien fra anmeldelse til dom, og har som min viktigste oppgave å ivareta deg og dine rettigheter under hele prosessen.

Jeg vil kunne hjelpe deg med å vurdere om du vil anmelde et forhold eller ikke, evt hjelpe deg med selve anmeldelsen, herunder hjelpe deg med å samle den nødvendige informasjon før en anmeldelse. Jeg vil også kunne bidra med innspill i forhold til etterforskningsskritt overfor politiet. Videre vil jeg sørge for at du får informasjonen underveis og innsyn i de saksdokumentene du ønsker.

Jeg vil også ivareta dine interesser i retten, og fremme krav om erstatning i forbindelse med straffesaken.

Ønsker du meg som bistandsadvokat?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.

Kontakt meg