Advokat Mette Skoklefald AS 
    
Hjem Kontakt

 916 28 373

Advokat Mette Skoklefald AS

Min kompetanse - din trygghet

Fagområder

Bistandsadvokat
Barnefordeling
Barnevern
Skiftesaker
Arv / Testament / Fremtidsfullmakt
Alminnelig praksisVelkommen til advokat Mette Skoklefald

Jeg har drevet advokatpraksis i Melhus sentrum  i over 30 år, og kan bistå deg innenfor de fleste rettsområder.  Mitt hovedvirke  er likevel innen familierett og som bistandsadvokat i straffesaker.  

Velkommen til hyggelig samtale.  

Om oss

Advokat Mette skoklefald AS

Din advokat i Melhus

Priser
  • Fri rettshjelp 

    For å motta fri rettshjelp må du i noen sakstyper ha en bruttoinntekt og nettoformue som ikke overstiger fastsatte grenser.  For enslige er inntektsgrensen kr 246 000 og maks nettoformue er kr 100 000.  Ektefeller og andre som lever sammen kan ha en samlet årsinntekt på kr 369 000 og maks nettoformue på kr 100 000.

  • Salær

    Timepris kr 1 800. + mva.

    I enkelte saker avregnes oppdraget iht  fast stykkpris.

    Du vil alltid få informasjon om hva som gjelder for deg og din sak under første møte.