Advokat Mette Skoklefald AS
    
Hjem Kontakt

 916 28 373

Advokat Mette Skoklefald AS

Fagområder

Bistandsadvokat
Skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling
Barnevern
Arv / Testament / Fremtidsfullmakt
Dødsbo
Alminnelig praksis
Velkommen til advokat Mette Skoklefald

Jeg har drevet advokatpraksis i Melhus sentrum  i over 30 år, og kan bistå deg innenfor de fleste rettsområder.  Mitt hovedvirke  er likevel innen familierett og som bistandsadvokat i straffesaker.  

Velkommen til hyggelig samtale.  

Til informasjon


Advokat Mette skoklefald AS
 

Din advokat i Melhus

  Priser
  • Fri rettshjelp 

    For å motta fri rettshjelp må du i noen sakstyper ha en bruttoinntekt og nettoformue som ikke overstiger fastsatte grenser.  For enslige er inntektsgrensen kr 350 000 og maks nettoformue er kr 150 000.  Ektefeller og andre som lever sammen kan ha en samlet årsinntekt på kr 540 000 og maks nettoformue på kr 150 000.

  • Salær

    Timepris kr 2 000 + mva.

    I enkelte saker avregnes oppdraget iht  fast stykkpris.

    Du vil alltid få informasjon om hva som gjelder for deg og din sak under første møte.