Barnevern

Barnevernssaker kan oppleves som svært belastende og vanskelig. Det er viktig å søke juridisk bistand på et tidlig tidspunkt, gjerne fra det tidspunkt barneverntjenesten beslutter å iverksette en undersøkelsessak.

Mange kan føle at de er alene mot et stort apparat, og det er derfor viktig å føle seg trygg på at man får god faglig støtte. Jeg bistår i forbindelse med akuttvedtak, hjelpetiltak og under samtaleprosess og forhandlingsmøter i Barneverns- og helsenemnda

Jeg har lang erfaring i å bistå både foreldre og ungdommer i saker for Barneverns- og helsenemnda. Jeg vil kunne hjelpe deg med å vurdere saken, sørge for at dine rettigheter og plikter overholdes, samt fungere som en støtte under møter.

Ønsker du å snakke med meg?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.

Kontakt meg