Barnefordeling

Foreldretvist er et nytt ord for barnefordelingssak, og omfatter spørsmål om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. Spørsmål om barnefordeling oppleves for mange som et konfliktfylt tema, og ofte befinner man seg i en fastlåst situasjon, hvor man enten må prøve å inngå en avtale, eller få en dom basert på hva som er det beste for barna.

Erfaringsmessig vil det å kontakte en advokat så raskt som mulig best ivareta hensynet til barnets beste. Det vil også kunne øke muligheten for å komme frem til en minnelig løsning.

Jeg har lang erfaring i å hjelpe partene til å komme frem til gode løsninger til beste for både barn og foreldre.

Ønsker du å snakke med meg?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.

Kontakt meg