Familierett

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller. Det er vanlig å også ta med rettsreglene for de økonomiske forhold mellom samboere.

Regelverket rundt skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør er svært komplisert, og det kan derfor være fornuftig å søke juridisk bistand, slik at du er sikker på å komme rettferdig ut av et samlivsbrudd.

Jeg har lang prosedyreerfaring innenfor dette rettsområdet, men har alltid som mål å finne gode utenrettslige løsninger.

Ønsker du å snakke med meg?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.

Kontakt meg