Dødsbo

Håndtering av et dødsbo kan være en kompleks og følelsesmessig prosess. Vårt advokatkontor tilbyr profesjonell og medfølende bistand i alle aspekter av denne prosessen. Vi er her for å hjelpe deg med å navigere gjennom juridiske og praktiske spørsmål som kan oppstå etter en kjæres bortgang.

Vi kan bistå med å avklare om det er et privat skifte eller offentlig skifte, og gi råd om hvilke fordeler og ulemper de ulike skifteformene kan ha i ditt tilfelle. Hvis det er et privat skifte, kan vi veilede deg gjennom prosessen med å forvalte og fordele boet. Dette kan inkludere å hjelpe med å vurdere eiendeler, håndtere gjeld, og sørge for at arven blir fordelt i henhold til avdødes ønsker og lovens krav.

Hvis det er et offentlig skifte, kan vi representere dine interesser i forhold til tingretten og boets gjelds- og fordringshavere. Vi kan også bistå med å utarbeide og innlevere nødvendige dokumenter til retten.

Dødsbo kan ofte innebære kompliserte juridiske spørsmål, som skatt, gaver, uskifte, livsarvingers pliktdelsarv og testamentarv. Vi har dyptgående kunnskap om disse områdene og vil gi deg klar og presis rådgivning basert på din situasjon og dine behov.

Hvis det oppstår tvister i forbindelse med dødsboet, enten det er mellom arvingene eller med tredjeparter, er vi forberedt på å representere dine interesser effektivt, enten gjennom forhandlinger, mekling eller rettssaker.

Vi forstår at håndtering av et dødsbo kan være en utfordrende oppgave i en allerede vanskelig tid. Vårt mål er å lette denne byrden ved å gi deg profesjonell, omfattende og medfølende juridisk støtte. Vi er her for å hjelpe deg hvert skritt på veien.

Ønsker du å snakke med meg?

Ring meg eller send en e-post så finner vi en løsning sammen.