Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Mette Skoklefald
Mette Skoklefald

 Advokat
Utdanning:
Juridisk embetseksamen v/ Universitetet i Oslo høsten 1986.
Praksis:
Egen advokatpraksis i Melhus fra 1989.
Politifullmektig v/ Trondheim politikammer 1987-1989.
Juridisk konsulent v/ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1987.
Saksbehandler ved Juridisk rådgivning for kvinner, 1981-1982.
Verv:
Fast bistandsadvokat for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett
Nestleder, Kontrollkommisjonen for Brøset sykehus, fra 2009
Styremedl. leder/nestleder for Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn fra 1990.
Advokat på verv i Spesialenheten for politisaker, Region Midt, 2005-2008
Leder kontrollkomiteen for Melhus Sparebank, 1989-2002 (to perioder)
Hege Kristin Kleven
Hege Kristin Kleven

 Kontorleder
Ansatt hos advokat Mette Skoklefald siden 1992.

Advokat Mette Skoklefald AS

Melhusvegen 453, Advokat- og Tannlegegården, 7224 Melhus

Telefon: 72 87 24 20

E-post: advokat.mette@skoklefald.no

Medlem av

Åpningstider

Mandag - Fredag 08.00 - 16.00

Utviklet av Digi Publishing AS